Wednesday, February 6, 2013

"Sepuluh Kalimat Bijak Dari Negeri China"


"Sepuluh Kalimat Bijak Dari Negeri China"

父 母 不 孝,奉 神 無 益。
Bila tidak berbakti pada orang tua; Percuma saja menyembah Tuhan.

兄 弟 不 和,交 友 無 益。
Bila dengan saudara sendiri tidak rukun; Percuma saja menjalin persahabatan.

存 心 不 善,風 水 無 益。
Bila hati penuh pikiran jahat; Percuma saja mengatur Feng Shui.

行 止 不 端,讀 書 無 益。
Bila tindak tanduknya tanpa tata karma; Percuma saja sekolah.

心 高 氣 傲,博 學 無 益。
Bila bersifat angkuh; Percuma saja menjadi seorang terpelajar.

作 事 乖 張,聰 明 無 益。
Bila seenaknya sendiri dalam melakukan segala sesuatu; Kepintaran pun percuma.

時 運 不 通,妄 求 無 益。
Bila belum tiba saatnya; Memohon dengan membabi buta juga percuma.

不 惜 元 氣,服 藥 無 益。
Bila tidak menghargai kesehatan; Minum obat pun percuma.

妄 取 人 財,布 施 無 益。
Sembarangan mengambil harta orang lain; Percuma saja beramal atau berdana.

淫 惡 肆 欲,陰 騭 無 益。
Bila suka mengumbar hawa nafsu; Percuma saja berbuat kebaikan

Semoga renungan ini membawa manfaat…

No comments:

Post a Comment

Tak ada gading yang tak retak, saran dan kritik akan kami terima dengan senang hati. Anda sopan kami segan.

Followers